Create > utvikling fra en idè

Med Create > mener vi å beskrive prosessen vi kan tilby helt fra idèstadie. Vi utvikler produkter og løsninger på eget initativ, og i samarbeid med andre.

Samarbeid er nøkkelen

Vi har alltid vært åpne for å etablere samarbeid og se på muligheter sammen med andre lokale bedrifter. Spesielt etter en periode med oljekrise og kraftige nedskjæringer i bransjen, mener vi at det er viktig å kunne lære av hverandre, og samarbeide tett.
Vi har våget å tenke nytt mht. samarbeid med andre lokale aktører, for å styrke den lokale verdiskapningen. Vi må tørre å unne hverandre suksess. Dette mener vi vil føre til at flere trygge jobber blir etablert og bevart på Haugalandet.
Den kommende fusjonen med ingeniørfirmaet Project Design & Services AS (PDS) er et resultat av lang tids godt samarbeid.

Blant annet var vi en av bedriftene som startet opp Key Alliansen i 2016. Les mer om dette på www.keyalliansen.no .

Bedriftsnettverket i Alliansen har fått støtte fra Innovasjon Norge med fokus på 3 hovedelementer:
  • Energiøkonomisering havbruksanlegg, nasjonalt og internasjonalt
  • Batterisystempakker inkludert miljøvennlige back-up systemer, til skipsnæringen og bygg & anlegg
  • Batterisystempakker for bygg og anlegg
KeyAlliansen er en aktiv deltaker i Norwegian Clean Energy Cluster, et program som skal synliggjøre Haugalandet som en energiklynge med potensial for å skape nye, grønne arbeidsplasser.

Satsing på innovasjon

Det sterke miljøfokuset i bl.a. oppdrettsbransjen, har ført til flere nye satsningsområder for Mecan.
Vi har nylig opprettet et nytt selskap, med en klar «grønn» profil: Norwegian Clearwater, sammen med Sandtorv Haugesund og PDS.
Selskapet skal levere produkter og konsepter innen vannrensing og renseanlegg. I tillegg skal selskapet utvikle nye ideer og produkter både nasjonalt og internasjonalt.

Vi har jobbet med ulike innovasjonsprosjekter opp gjennom tidene. Både alene og sammen med andre aktører. Blant annet holder vi på med innovasjonsprosjekt, hvor vi har fått støtte fra Forskningsrådet.Tjenester vi kan tilby innenfor Create >

 

Prosjektledelse

> Støtte tidlig i prosessen
> Utvikling av produkter etter kundens ønsker

Konstruksjon / Engineering

> Autodesk Inventor 3d-modellering
> Støtte til kunder ved ny-design eller designendring.
> Styrkeberegninger gjennom samarbeidsfirma
> Animasjon og digial prototyping

 

Industrial engineering

> Effektivisering av produksjonsprosessen gjennom CAM software (computer assisted manufacturing)
> Alle produksjonsansatte i maskineringsavdelingen er godt kvalifiserte til å bruke GibbsCam, og benytter dette som primærmetode for programmering

 

Vi har ingeniører, prosjektledere og godt kvalifiserte personer i produksjonen som alltid har en praktisk tilnærming til å løse krevende oppgaver.