Construct > å bygge eller forme

Med Construct > mener vi å beskrive selve tilvirkningsprosessen vi kan tilby. Våre tjenestetilbud er omfattende, og gjør at vi kan tilby komplette leveranser – produsert inhouse – eller i samarbeid med andre.

Store produksjonsarealer

Vi har fire separate produksjonshaller på totalt 3000 kvadratmeter. To haller for sveis av struktur og rørsystemer, separert karbon og rustfritt. I tillegg har vi en stor maskineringshall og egen hall for mekanisk og trykktesting. I tillegg har vi store uteområder, på totalt 10 mål.

Lang erfaring og spisskompetanse på sveis og rør

Vi har over 40 ansatte, og mange av disse innehar lang erfaring fra bransjen. Alle utførende i sveiseavdelingen innehar godkjenninger og sertifikater for et omfattende utvalg materialkvaliteter og dimensjoner. Vi har over 200 sveisekvalifikasjoner (WPQ), som strekker seg fra struktur i karbonmaterialer – til rørsystemer i ekotiske materiallkvaliteter.

En av våre spesialiteter er avanserte rørsystemer (pipe spools), og vi har en betydelig referanseliste over gjennomførte krevende prosjekter opp gjennom mange år. Se gjerne denne PDF.

Innen prosessindustrien utfører vi jevnlig produksjon, montering og testing av rørsystemer på kunden sitt område. Våre industrirørleggere har allsidig kompetanse og er svært effektive.

Avansert maskineringsavdeling

Vår maskineringsavdeling er svært avansert – og allsidig. Ny hall ble bygget i 2010, som er spesialtilpasset vår produksjon. Kompetansen til de ansatte er veldig allsidig, og vi har maskiner til et stort dimensjonsområde. Vi har 14 ulike maskiner, og de aller fleste av dem er CNC styrt – og programmeres med GibbsCam (3d- programmering).

Maskinene kan produsere deler helt fra noen få millimeter – og opp til flere titalls tonn. F.eks. vår største bedfres har produksjonsområde på 5 x 1,5 x 2,5 meter – og kan ha deler på 40T på bordet.

Hasteoppdrag og raske omstillinger er dagligdags – og ingen dager er like. Vi produserer ofte små serier, og prototyper – men har maskiner som kan være effektive på produksjon av flere tusen deler også.

Mekanisk og trykktesting

Vår mekaniske avdeling utfører mange krevende oppgaver innen bl.a. vedlikehold, kontroller og trykktesting av brønnintervensjonsutstyr. I tillegg tilbyr vi egne mekanikere til montering, trykktesting og funksjonstesting av prosjekter for våre kunder.

Blant annet har vi betydelig erfaring med årlige og 5-årlige kontroller av bl.a. BOP for kunder innen segmentet brønnservice. Dette innebærer fullstendig demontering, bytting av pakninger og slitedeler – for så etter montering trykkteste og funksjonsteste.

Vi trykktester og sertifiserer rørsystemer, og har lang erfaring med dette.Tjenester vi kan tilby innenfor Construct >

> Prosjektledelse
> Engineering
> Maskinering
> Sveising
> Mekaniske tjenester
> Sammenstillinger
> Testing
> Utleie av personell, samt reiseoppdrag

Maskinering

> Produksjonshall på 1200 m²
> 15Te krankapasitet
> Separat hall for materiallager
> Stort spekter av maskineringstjenester
> Fra det ekstreme:

> Bedfres 5 mtr, 40 tonn
> Dreiebenk opp til Ø1,8 meter, 15 tonn
> Til de allsidige, effektive og svært nøyaktige:
> 5 CNC dreiebenker (multimaskiner)
> 5 CNC fresemaskiner
> Alle hovedmaskiner fra 2013 og 2015.

 

Sveising

> Fabrikasjonshall på 1400 m²
> 20Te krankapasitet
> Separat hall for rustfritt
> Tilgang til dypvannskai
> Personell med lang erfaring
> Stort spekter av tjenester, bl.a.

> Struktur
> Rørsystemer
> Reparasjon
> Trykktesting
> Utleie av personell og reiseoppdrag
> Mobilisering og demobilisering

 

Mekanisk

> Allsidig personell med lang erfaring
> Tilgang på eksternt personell ved behov
> Tilbyr tjenester som:

> Sammenstilling og funksjonstesting
> Reparasjon og overhaling
> Trykktesting
> Vedlikehold og revisjonsstanser
> Mob- og demobilisering
> Årlig og 5-årlig kontroll av trykkontrollutstyr (DNV-RP-E101)
> Utleie av personell og reiseoppdrag