Comply > å være i henhold

Med Comply > mener vi å beskrive at viktigheten av at vår bedrift alltid er i henhold til kundens krav og ønsker.

En ting er å være sertifisert iht. ISO-standardene. Men å ha produksjons- og kvalitetsstyresystemer som ivaretar alle kravene – og fungerer i den daglige hverdagen er langt viktigere. Det viktigste hos MECAN er at kvalitets- og HMS-politikken er gjennomsyret i hele absolutt hele organisasjonen.

Sertifiseringer

MECAN er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2015, NS-EN ISO 3834-2, EN 1090-1:2009+A1:2011. Vi arbeider i tillegg iht. miljøstandarden ISO 14001 og arbeidsmiljøstandarden 45001. Vi er naturligvis registrert i Achilles JQS, og besvarelsene er revidert av Equinor.

Styresystemer

Vi har et online kvalitets og dokumentstyresystem som er levert av Landax. I dette systemet er alle prosesser, instrukser og prosedyrer lagret og løpende revidert. Her håndterer vi blant annet revisjoner, kontrollfunksjoner, FDV, kvalitetsledelse, avvik og forbedringsforslag, og har kontroll på både leverandører og kunder.

Hjertet i bedriften er vårt material- og produksjonsstyresystem PRO-M. Med bruk av dette verktøyet, og innarbeidede rutiner,  har vi sporbarhet gjennom hele prosessen. Helt fra anbudsfase til ferdig levert og dokumentert.

Jobber etter bransjens høyeste krav

Det er helt sikkert en litt kraftig påstand å si at vi jobber etter bransjens høyeste krav. Men som fast leverandør til noen av de største aktørene i olje- og gassbransjen i Norge, gjør at våre kunder stiller meget strenge krav til oss – og reviderer oss på jevnlig basis. Dette gjør naturligvis at vi har lagt lista høyt. Vi tar gjerne i mot revisjonsbesøk for å bevise hva vi kan – og er gode på – og vi vet at det alltid er noe som kan forbedres.

Kvalitet

> Eget målerom

> Trimos Målemaskin, nøyaktighet 0,002 mm
> Utdannet kvalitetskontrollør
> System Q (database for kontroll av måleutstyr)

> Sveisedokumentasjon

> Omfattende Cerum-database med over 250 sveiseprosedyrer

 

HMS

> Alle ansatte har et kontinuerlig fokus på HMS, for å:

> unngå skader på personell, miljø og å unngå økonomiske tap
> oppnå bedriftens mål med null skader
> unngå arbeidsrelaterte skader og sykdommer
> skape trygghet og sikkerhet for våre kunder og sine kollegaer
> forsikre at HMS arbeid er alles ansvar