Mecan AS og PDS Gruppen fusjonerer og blir en stor totalleverandør i Rogaland, med 150 ansatte og opp mot 200 millioner i omsetning.

 

«Det har vært en lang og positiv prosess mellom to selskaper som ser muligheter til å skape mer sammen. Mange praktiske og formelle prosesser har gjort at sluttspurten har vært hektisk. Men i dag er jeg stolt over å kunne stå foran våre ansatte og fortelle nyheten om at Mecan AS og PDS Gruppen slår seg sammen i en 50-50 fusjon 1. januar 2019 og blir en stor totalleverandør med navn PDS Gruppen.» sier en smilende konserndirektør i PDS Gruppen Terje Øverland.

 

Godt samarbeid i mange år

Mecan og PDS har samarbeidet i mange år, kjøpt tjenester av hverandre og har levert prosjekter sammen for små og store kunder innen olje & gass, samt landbasert industri. I 2016 kom Mecan inn i rammeavtalen PDS Gruppen har med Equinor på K-Lab, Kårstø. Samarbeidet har gitt mersmak og tanken om å skape noe større sammen begynte å vokse hos ledelsen i begge selskaper.

«Synergiene og mellom PDS og Mecan har vært synlige i mange år, og når vi ser tilbake på utfordringene alle innen oljeindustrien har vært gjennom så var tiden nå inne for å skape en solid totalleverandør av mekaniske- og ingeniørfaglige tjenester. Nå blir vi én stor aktør som våre felles kunder kan bruke i prosjekter fra a-å», tilføyer Øivind Erland, adm. dir. i Mecan.

 

To multidisipline bedrifter med lang fartstid

Mecan har røtter tilbake til 1972 da Jan Simonsen startet eget dreieverksted på Karmøy. I 1987 starter han Dreieservice AS og flytter bedriften til Husøy i 1997. I 2015 vedtas et navneskifte og Mecan AS så dagens lys og samtidig utvidet de sin produktportefølje og områder. Mecan eier et ti mål stort areal, tre produksjonslokaler på til sammen ca. 3.500 kvadratmeter og har tilgang til dypvannskai på Husøy.

Mecan er kjent for sitt brede tjenestespekter som strekker seg fra maskinering, sveising, mekaniske tjenester, sammenstilling og testing.
Kundeporteføljen og segmentene er brede og Mecan har kunder som Equinor, TechnipFMC og DeepOcean på listen innen subsea, olje & gass, og DuPont og Hydro i prosess segmentet.
Mecan har de siste årene dreid over i fornybar segmentet og er involvert i akvakultur der de har mottatt innovasjonsmidler for utvikling av utstyr til oppdrettsmerder. Mecan sysselsetter i dag rundt 50 personer og forventer en omsetning på ca.70 millioner kroner. Mecan er i 2018 nominert til «Vekst- & nyskaperprisen» i Karmøy.

PDS (Project & Design Service AS) ble etablert av 7 ingeniører i 1991. Fra en drøy håndfull ingeniører i 1991 utviklet PDS seg raskt som leverandør av ingeniør- og konsulenttjenester. PDS Gruppen har i dag rammeavtaler med selskaper som Equinor, Aibel, AkerBP og utfører komplekse studier, design, analyse og beregninger fra hovedkontoret i 24/7 Bygget i Haugesund. I tillegg har PDS Gruppen avdelingskontorer på Mongstad og Kårstø, i forbindelse med rammekontraktene med Equinor. I over 25 år har prosessindustrien med Eramet, Hydro og DuPont (tidligere FMC Biopolymer) vært gode kunder av PDS Gruppen, og PDS sine ingeniører var med i prestisjeprosjektet «Hydro-piloten» på Karmøy.

I 2009 ble en egen bygg- & anleggsavdeling etablert og ledelsen tok turen til India for å utforske muligheten med 3D animasjon og filmproduksjon, og det resulterte i eierskap i et indisk IT selskap.

I dag er et eget arkitektselskap og et eget 3D animasjonsselskap etablert. PDS Arkitekt AS jobber nasjonalt med arkitekturprosjektering og er involvert i store private og offentlige prosjekter innen bolig og næringsbygg. 3D Norway har hovedkontor i Sandnes og leverer animasjon, nettsider og visualisering til kunder over hele Norge, innen eiendom, olje & gass, subsea, industri og havbruk. Havbruk og oppdrettsnæringen har lenge vært kunder av PDS og var sentral i utviklingen av verdens største, semi-lukkede merd, som i dag driftes av Marine Harvest.
Pr. i dag består PDS Gruppen av:

PDS AS –                     Ledelse & Administrasjon
PDS Protek AS –        Ingeniør & konsulenttjenester
PDS Arkitekt AS –     Arkitekttjenester
3D Norway AS –        3D animasjon & visualisering
There4 Media –         IT – (India)

PDS Gruppen sysselsetter i dag ca. 100 ansatte og forventer en omsetning på ca. 100 millioner kroner.

 

Likeverdige partnere ser muligheter på mange områder

Det er to likeverdige partnere med mange sammenfallende verdier som nå går sammen, og fusjonen er positivt for de ansatte i begge firmaer. Fusjonen vil gi økt stabilitet og større ordretilgang som igjen vil sikre og skape flere arbeidsplasser i Haugesund og Karmøy.

Begge direktørene er enige om at olje & gass vil være viktig i mange år fremover, men samtidig må fokus på nye områder som subsea, fornybar energi, industri og akvakultur styrkes.

«Fusjonen kompletterer et behov hos begge bedrifter og åpner for nye kunder og markeder. Mecan sine tre produksjonshaller og dypvannskai, fordelt på ti mål, gir mulighet for produktutvikling og testing i stor skala. Våre kunder vil i enda større grad få løst sine utfordringer på et sted, uansett om de kommer fra olje & gass, subsea, industri eller havbruk.» avslutter Terje Øverland.


Praktisk info

De 15 eierne blir fra 1/1-19 samlet i PDS, og sammen kontrollerer de i alt 6 datterselskaper. Alle datterselskapene fortsetter som egne uavhengige selskaper, og leverer samme produkter og tjenester som før. Det blir ingen endringer på organisasjonsnummer, kontaktopplysninger eller kontraksforhold.

 

Kort om selskapenes leveranser:

MECAN AS

Fabrikasjon og vedlikehold. Sveising, maskinering, rørsystemer, mekaniske tjenester og testing

PDS Protek AS

Ingeniør- og konsulenttjenester for industri, olje & gass, akvanæringen

PDS Arkitekt AS

Arkitekt- og byggteknisk prosjektering inkl. arealplanlegging til bygg, anlegg og industri

3D Norway AS

3D animasjon, film, nettsider, AR, VR

Norwegian Clearwater

Utstyr og systemløsninger til oppdrettsindustrien

PDS Eiendom AS

Eiendomsselskap

Terje Øverland | Konsernsjef PDS Gruppen

Mobil: 951 92 120
Epost: terje@pdsprotek.no

 

Øivind Erland | Adm. dir. Mecan AS

Mobil: 480 28 597
Epost: oer@mecan.no

Hjemmeside PDS Gruppen: http://pdsprotek.no/
Hjemmeside MECAN: https://mecan.no/