Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet

MECAN AS er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 3834-2, NS EN 1090-1 og registrert i Achilles JQS. I tillegg arbeider vi iht. miljøstandarden ISO 14001 og arbeidsmiljøstandarden 45001.

Gjennom utallige revisjoner og godkjenningsprosesser er vi godkjent som leverandør til de største og mest kravstore aktørene i landet. Bl.a. Equinor, TechnipFMC, GE Oil & Gas, Altus, FMC Kongsberg Subsea.

Vi har egen ansatt som er KHMS ansvarlig, med lang erfaring innen faget – og innehar sertifikat som kvalitetsrevisor og revisjonsleder. Vi har et etablert et omfattende KHMS styringsverktøy gjennom det nettbaserte systemet Landax, som alle ansatte har tilgang til.

MECAN AS sin kvalitet- og HMS politikk bygger på at gode resultat blir skapt gjennom den innsatsen hver enkelt medarbeider yter hver for seg og i samspill med andre.

KHMS er en naturlig del av alle våre arbeidsoperasjoner, fra planleggingsstadiet til ferdig utført arbeid. KHMS er et linjeansvar i bedriften og alle etterstreber et skadefritt miljø. Sammen gir vi hverandre et trygt tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon.

Vi jobber alle for å sikre et arbeidsmiljø som gir hverandre trygghet mot fysiske og psykiske skader. Alle ansatte jobber  kontinuerlig med forbedringer som effektivisering av ressursforbruk, reduksjon i egne avfallsmengder og utslipp til ytre miljø. Vi har målbare indikatorer som er lettfattelige for heile organisasjonen. Vi sørger alle for at bedriften til enhver tid opererer innenfor lover og retningslinjer som er gitt av offentlige myndigheter.

Våre godkjenninger: MECAN AS er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 3834-2, NS EN 1090-1 og Achilles JQS.